خدمات سفارش داده شده
ویرایش قالب
بهینه سازی پیشرفته سایت
انتشار خودکار مطالب در شبکه های اجتماعی +A

اعمال انجام شده روی سایت

ویرایش کدنویسی و استاندارد سازی قالب

بهنیه سازی کدهای HTML
بهنیه سازی کدهای CSS
افزایش سرعت بارگذاری سایت
کاهش درخواست های ارسالی به سرور

انتشار خودکار در Google Plus
انتشار خودکار در Facebook(Timeline, Pages)
انتشار خودکار در Twitter

نتایج به دست آمده بهینه سازی به گواه سایت های معتبر آنالیز
نتیجه آنالیز کدهای HTML از سایت W3.Org
نتیجه آنالیز کدهای CSS از سایت W3.Org

آدرس سایت اس موزیک


Wednesday, February 26, 2014

« برگشت