خدمات سفارش داده شده
نصب سیستم مدیریت محتوای فارسی
بهینه سازی کامل سایت
انتشار خودکار مطالب در شبکه های اجتماعی +A

اعمال انجام شده روی سایت

نصب سیستم مدیریت محتوای فارسی وردپرس
نصب پوسته
نصب افزونه و ماژول های مورد نیاز
افزایش امنیت سایت

بهنیه سازی کامل کدهای HTML
بهنیه سازی کامل کدهای CSS
بهنیه سازی کامل کدهای JS
بهینه سازی کدنویسی و ساختار سایت
بهینه سازی لینک ها و تصاویر سایت
افزایش سرعت بارگذاری سایت
کاهش درخواست های ارسالی به سرور

انتشار خودکار در Google Plus
انتشار خودکار در Facebook(Timeline, Pages)
انتشار خودکار در Twitter
انتشار خودکار در Wordpress.com
انتشار خودکار در Blogger
انتشار خودکار در Linkedin
انتشار خودکار در Delcious
انتشار خودکار در FriendFeed

نتایج به دست آمده بهینه سازی به گواه سایت های معتبر آنالیز
نتیجه آنالیز در سایت معتبر Woorank
نتیجه آنالیز در سایت معتبر Pingdom
نتیجه آنالیز در سایت معتبر GTMetrix
آنالیز کدهای HTML در سایت معتبر W3.Org
آنالیز کدهای CSS در سایت معتبر W3.Org

آدرس سایت موزیک ما


Monday, February 24, 2014

« برگشت